Bize Ulaşmanız Yeterli
İletişim 0850 304 34 04

Zeytinlik Mah. No13/46 Bakırköy-İstanbul

Ticari Kazanç Kaybı Tazminatı Ticari Araçlarda Nasıl Geçerli Olur?

Ticari kazanç kaybı tazminatı yaşanan hasarlı bir trafik kazası sonrasında, hasar gören aracın tamir ve bakımı sırasında kullanılamaması veya ticari faaliyetlerini yerine getirememesi gibi durumlarda söz konusu olmaktadır. Ticari araçlar açısından bakıldığında taksi, servis araçları, minibüs, otobüs ve diğer ticari amaçlı tüm araçlar Ticari Kazanç Kaybı Tazminatı kapsamı altındadır.

Kaza sebebiyle oluşan hasardan kazada kusurlu görülen taraf sorumlu tutulmakta, kaza sonrası tazminat taleplerinde aracı kullanan kişi ve aracın sahibi kanuni muhatap olarak görülmektedir. Bu tür kazalarda araçlarını ticari bir faaliyet amacıyla kullanmayan kişilere sigorta şirketleri tarafından geçici araç tahsis edilmektedir. Fakat aynı durumda olan ticari araçlar için geçici araç temini yapılamadığından bu tür bir kazaya maruz kalan ticari araç sahipleri zarara uğramaktadır.

Araç Değer Kayıplarınızı Tahsil Etmek İçin Tıklayınız.

Bu tür durumlar ticari kazanç kaybı davalarına temel teşkil etmekte olup, araçlarının tamiri süresince mağduriyet yaşayan ticari araç sahiplerinin mağduriyetlerini giderme amacını taşımaktadır. Kullanım dışı kalması sebebiyle ortaya çıkan maddi zarar, aracın kullanıldığı güzergâhlar, ticari faaliyet sırasında kullanılan yakıt miktarı, aracın kullanım amacı, güzergâhı üzerinde hızlı geçiş sistemi (HGS) veya otomatik geçiş sistemi (OGS ) kullanımı zorunluya buna ait giderler hesaba katılarak, ödenecek ticari kazanç kaybı tazminat miktarı belirlenmektedir.

Ticari Kazanç Kaybı Tazminat Davaları Nasıl Açılır?

Ticari kazanç kaybı tazminatı davası açmadan önce kazada sorumlu olan tarafla sulh yoluna giderek çözüm sağlamak en makul yöntemdir. Gerçekleşmediği takdirde, kaza tespit tutanağı, araçta meydana gelen hasarı gösteren hasar tespit raporu ve aracın kullanım dışı kaldığı sürece oluşması muhtemel ticari kazanç kayıplarının bir bilirkişi raporuyla belirlenmesi ve mahkemeye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kazadaki hasara dair yeterince delil sunulamıyorsa, bu tür durumlarda Borçlar Kanununun 50. Maddesi gereğince uygun bir bedel belirlenerek, kaza sonucu ticari kazanç kaybı yaşayan tarafın mağduriyetinin giderilmesi yoluna gidilmektedir. Ticari kazanç kaybına yönelik dava açma süresi 2 yıl olup, bu süre içerisinde dava açılmaması durumunda zaman aşımı süresi aşılacağından, oluşan zararların dava açma yoluyla tazmin edilme şansı ortadan kalkmaktadır.

www.hasartakibi.com