Bize Ulaşmanız Yeterli
İletişim 0850 304 34 04

Zeytinlik Mah. No13/46 Bakırköy-İstanbul

Ölümlü Trafik Kazalarında Mirasçıların Tazminat Hakları

Günümüzde gerçekleşen trafik kazalarını iki farklı kategoride incelemek mümkündür. Bunlar : Ölümlü ve ölümsüz trafik kazaları olarak gösterilebilir. Ölümlü trafik kazalarının ardından hayatını kaybeden kişiden, geriye kalanlar mirasçı olmasalar dahi kazaya neden olan kişiden birtakım haklar talep edebilirler. Kazada hayatını kaybeden kişinin desteğinden yoksun kalan yakınlarına tazminat hakkı doğar ve bu tazminat maddi ve manevi tazminat olarak iki farklı şekilde incelenir.

Ölümlü trafik kazalarında mirasçıların tazminat hakları vardır ve bu iki farklı şekilde kaleme alınır. Yaşanan kazada hayatını kaybeden kişinin yakınları kazaya neden olan kişiden cenaze, defin ve bunun yanında hastane masraflarını talep edebilir. Ayrıca hayatını kaybeden kişi yakınlarına maddi açıdan artık destek vermeyeceği için ortaya çıkan bu durum da tazminat talep etme hakkı doğurur. Maddi tazminatın yanı sıra ise kazada hayatını kaybedenlerin yakınları yaşadıkları acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilmektedir. Bu tazminat hakkı ise 15 yıl boyunca geçerliliğini korumakta ve kazadan sonra 15 yıl içerisinde istedikleri zaman tazminatlar alınabilmektedir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Gerekli Belgeler Nedir?

Ölümlü trafik kazası sonucunda tazminat alabilmek için birtakım belgeler bulunur. Bu belgeler dava açıldıktan sonra mahkemeye sunularak tazminat talep edilir. Bu yüzden bazı belgelerin hazırlanması ve mahkemeye sunulmak üzere hazır hale getirilmesi gerekir. Bu belgeler aşağıdaki gibi karşımıza çıkar:

  • Kaza tespit tutanağı
  • Veraset ilamı
  • Nüfus kayıt örneği
  • Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge

Ölüm raporu

Alınacak tazminat tutarının bedeli konusunda net bir şey söylemek mümkün olmasa da bazı hususlar göz önüne alınarak tazminatın tutarı tahmin edilebilir. Tazminatın ne kadar olacağı hayatını kaybeden kişinin geride bıraktıklarına verdiği maddi destek, yine hayatını kaybeden kişinin yaşı ve geride kalan kişi sayısı ile belirlenir. Bu kriterler her kazada farklılık göstereceği için tazminat tutarının şu kadar olacağı konusunda bilgi vermek yanlış olur. Bunu kısa bir örnekle açıklamak gerekirse kazada hayatını kaybeden kişinin 25 yaşında olması ile 40 yaşında olması arasında fark vardır. Çünkü 25 yaşında olan kişi için ailesine daha uzun yıllar maddi destek sağlayacağı düşünülür. Ancak 40 yaşında hayatını kaybeden bir kişi 25 yaşında kaybedene göre daha az bir zaman bu desteği sağlayabilecektir.

Kazaya sebebiyet veren kişiden alınacak tazminat miktarını değiştiren başka faktörlerde bulunur. Kaza sonucu ölüm direkt olarak gerçekleşmemişse ve belirli bir zaman hastanede kalınmışsa hasta yakınları hastanede geçen süre zarfında oluşan masrafları da aynı şekilde kazaya neden olan kişiden talep edebilir. Ayrıca kaza sonucu tazminat davası kazaya neden olan kişiye açılır ve hem maddi hem de tazminat davası tutarı kazaya neden olan kişinin sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sigorta şirketleri bu nedenle tazminat davasını karşılama konusunda yükümlüdür.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Davası Zaman Aşımı Süreleri

Ölüm ve yaralanma ile gerçekleşen trafik kazalarının ardından her kaza için açılacak tazminat davasının bir zaman aşımı vardır. Belirli bir süre içerisinde dava açılmadığı taktirde kazanılan hak zaman aşımına uğrar ve bunun sonucunda hak talep edilemez. Şimdi hem ölümlü hem de yaralanma sonuçlu trafik kazalarının zaman aşımlarını daha yakından inceleyelim.

Eski TCK – Yaralanma – 5 Yıl

Yeni TCK – Yaralanma – 8 Yıl

Eski TCK – Ölüm – 10 Yıl

Yeni TCK – Ölüm – 15 Yıl

Eski TCK – Yaralanma+Ölüm – 10 Yıl

Yeni TCK – Yaralanma+Ölüm – 15 Yıl

Yukarıdaki süreler ölümlü hem de yaralanma sonuçlu trafik kazalarının zaman aşımları olarak belirlenmiştir.

www.hasartakibi.com