Bize Ulaşmanız Yeterli
İletişim 0850 304 34 04

Zeytinlik Mah. No13/46 Bakırköy-İstanbul

İş Gücü Kaybı Tazminatı Danışmanlık Hizmeti

İş gücü kaybı tazminatı farklı birçok iş kolunda uygulandığı gibi, trafik kazaları sonucu mağduriyet yaşayanlar ve kazadan zarar görenleri de kapsıyor. Bu tür tazminat durumlarında sıkça karşılaşılan ‘’Destekten yoksun kalma tazminatı’’ ölümle sonuçlanmış trafik kazaları sebebiyle talep edilebilmekte olup, İş gücü kaybı tazminatlarında meydana gelen kazadan doğrudan etkilenen bireylerle alakalı bir hak olarak tanımlanıyor. Bu tür kazalar sonucunda tazminat talep edebilmek için gerekli görülen bazı koşulların oluşması gereklidir.

Yaşanan trafik kazası sonucunda, zarar gören bireylerin hastanede geçirdiği süre içerisinde oluşan tedavi giderleri tazminat yoluyla alınabiliyor. Ayrıca geçimini sağlamakta olduğu işteki performans düşüklüğüne bağlı kayıplar da tazminata konu edilebiliyor. İş gücü kaybı tazminatları yoluyla talep edilebilecek bir başka hak ise, gelecekteki çalışma dönemlerine yönelik olarak alabilecekleri haklardır. İş gücü kaybı sebebiyle hak kazanılan tazminatlar, kazadan zarar gören kişinin gelirlerinde kayıp olması durumunda alınabiliyor. Ayrıca çalışma gücünde bir kayıp olmayıp, eski sağlığına kavuşmak için yapacağı harcamaların tümü tazminat taleplerinin sonucunda alınabilmektedir.

İş Gücü Kayıplarında Kusurun Önemi Nedir?

İş gücü kaybı tazminatı ödemelerinde, karar verilirken kusurlu sorumluluk ilkesi göz önünde tutulmaktadır. Borçlar kanununda açıkça belirtildiği üzere, bir kişinin başka bir kişiye kusurlu olarak zarar vermesi durumunda, ortaya çıkan zararı ödemesi gereklidir. Zarar tazminlerinde izlenen yöntemde kusurlu kişilerin sadece hukukun bağlayıcı kıldığı hukuk kurallarına göre değil, toplum düzenini sağlayan ahlak kuralları gereği de zararların tazmini yoluna gidilmektedir.

Tazminat davalarında ödenecek miktar belirlenirken, kaza sebebiyle iş gücü kaybına uğrayan kişilerin kazanın oluşmasında pay sahibi olması durumunda tazminat miktarlarının azaltılmasına veya talebin iptaline dair karar verilebiliyor. Ayrıca kaza sonrası suçlu görülen tarafın zararı üstlenmesine rağmen, karar verilen tazminatı ödeyemeyecek duruma gelmesi durumunda tazminat miktarında indirime gidilebiliyor. Firmamız, bu tür kazalardan sonra kazanılmış haklarınızın en kısa sürede elde edilebilmesine yönelik olarak, profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İş gücü kaybı tazminat talepleri hakkında bilmek istediğiniz her konu hakkında firmamızı arayabilir, uygun fiyat koşullarıyla vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

www.hasartakibi.com