Bize Ulaşmanız Yeterli
İletişim 0850 304 34 04

Zeytinlik Mah. No13/46 Bakırköy-İstanbul

Araç Mahrumiyeti Tazminatı Danışmanlık Hizmeti

Araç mahrumiyeti tazminatı, trafik kazaları sebebiyle araçlarını belli bir süre kullanamamak dolaysıyla mağdur olan bireylere ödenmektedir. Hasarlı trafik kazaları sonrası ilk olarak kaza tespit tutanağı tutularak araçlar çekici vasıtasıyla servislere çektirilmektedir. Sigorta şirketlerine yapılan ihbar sonrasında sigorta şirketinin eksperleri vasıtasıyla ön rapor hazırlanır.

Raporun içeriğinde; Onarım, Boya, Parça değişimleri, İşçilik bedelleri yer almaktadır.

Eksper raporlarının incelenmesi sonrasında, en erken 1 haftalık süre içerisinde rapor değerlendirmeye alınarak dosya kapatılır. Sonraki aşamalarda aracın servisten çıkış süreci kazanın büyüklüğü ve onarımın mahiyetine göre farklılık gösterir. En olumlu düşünceyle araçların onarımının bitip yeniden kullanıma sunulması 1 ay gibi bir süre alacaktır.

Araç mahrumiyeti tazminatı, bu tür durumlarda mağdur kişinin aracından mahrum kalarak kullanmak zorunda kalacağı kiralık araç, taksi gibi vasıtaların kullanım bedellerini karşılamaktadır. Aracın kullanılamamasından doğan zararlardan, kazada kusuru bulunan aracın sahibi ve sürücüsü müteselsilen sorumludur. Bu tür davalarda verilen kararlar ışığında oluşan Yargıtay içtihatlarına göre, 7 ile 14 gün arasında araç mahrumiyeti ödenmektedir. İstisnai olarak çok daha uzun süreli raporlar hazırlayan bilirkişi raporları da onaylanmaktadır.

Araç Mahrumiyeti Tazminatı Nasıl Alınır?

Genellikle kazaya sebep olan araç sürücüsüyle mağdurun karşılıklı anlaşmasıyla çözülmektedir. Fakat anlaşma yapılamaması sebebiyle kanuni takibatla mağduriyetlerin giderilmesi yoluna gidilebilmektedir. İcra takibi yapılarak alınabilen tazminat dosyalarına kiralanan araçlara yapılan ödeme bilgileri koyularak delil teşkil etmesi sağlanmalıdır. Ayrıca araç onarımının süresi ile ilgili bilirkişi raporu dosyaya eklenmelidir. Araç mahrumiyetine dair delil sunmakta güçlük çekilse bile, borçlar kanununun 50 maddesi 2 fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda, hakkaniyetli bir bedel tayin edilmesi gereklidir.

Araç mahrumiyeti tazminatı hesaplamaları aracınızın tamirde yatmış olduğu gün sayısının, aynı değerdeki bir aracın kiralama bedeliyle çarpılmasıyla yapılmaktadır.  Örneğin; Aracınız 15 gün onarımda kalmışsa ve aracınızla aynı değerde bir aracın günlük kiralama bedeli 100 TL ise 15×100 = 1500 TL araç mahrumiyet tazminatı talep hakkı doğmaktadır. Firmamız profesyonel danışmanlık hizmetleriyle, araç mahrumiyet tazminatları konusunda çözüm ortağınızdır.

www.hasartakibi.com