Bize Ulaşmanız Yeterli
İletişim 0850 304 34 04

Zeytinlik Mah. No13/46 Bakırköy-İstanbul

Anahtarı Üzerindeyken Çalınan Araç Kasko Kapsamında mıdır?

Anahtarı üzerindeyken çalınan araç, kasko sigortası olan sürücülerin karşılaşmak istemedikleri durumlar arasında yer almaktadır. Kasko sigortası genel şartlarına bakıldığında, anahtarı üzerindeyken çalınan araçlar için zarar ödemesi söz konusu değildir. Fakat bu konudaki belirsizliklerin giderilmesi amacıyla 2006 yılında yapılan düzenlemede, ek sözleşme yapılarak ve bu sözleşmede yer alan hallerde aracın çalınmış olması durumunda veya çalınmaya teşebbüsü sırasında ortaya çıkabilecek zararların, kasko sigorta poliçesi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu düzenlemeye göre araç anahtarı üzerindeyken çalınır ve bu sebeple herhangi bir zarara uğrarsa, bu zararlar ek bir sözleşme ile teminat altına alınacaktır. Ek sözleşme olmaması halinde kapsam dışı kalacaktır.

Anahtarı üzerindeyken çalınan araç ile ilgili yapılacak ek sözleşmelerdeki uygulamalar sigorta şirketine göre farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Özel şartlar kapsamında olan bu tür uygulamalarla ilgili ek sözleşme yapılmadan önce sözleşme içeriklerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu ve benzeri olaylarda sigorta şirketlerinin yaklaşımına bakıldığında, otoparklara belge ile teslim edilen araçların çalınmasından doğan zararların %20’si kadar muafiyet uygulanmaktadır.

Fakat bazı durumlarda muafiyetin uygulanmaması da söz konusu olabilmektedir. Şöyle ki; olayı meydana geldiği otoparkın 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırmış olması, giriş ve çıkışların düzenli bir kayıt sistemiyle tutuluyor olması ve olayın meydana geldiği otoparkın vergi yükümlüsü olması durumlarında %20 muafiyet söz konusu değildir. Ayrıca farklı bir uygulamada araç anahtarlarının hırsızlık yoluyla ele geçirilmesi veya dolandırıcılık yöntemleriyle araç anahtarına sahip olunmasıyla oluşabilecek zararlar sigorta kapsamına dahil edilerek tazmin edilebilmektedir.

Servis, oto yıkama, tamirhane gibi yerlere belge karşılığında teslim edilen araçların teslim edildiği işletmelerden çalınması veya çalma teşebbüsleri sırasında uğradığı zararla da teminat kapsamına alınabilmektedir. Sonuç olarak araç anahtar üzerinde unutulduğu için çalınmış veya aracın sahibi tarafından 3. Şahıslara teslime dilen araçların suistimal sonucu çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi hallerinde meydana gelebilecek zararlar kasko sigorta kapsamında değerlendirilmeye alınmazlar. Bu konudaki muafiyet durumları sigorta şirketiyle yapılacak görüşmede net olarak belirlenerek sözleşme özel şartlarında yer alması sağlanabilmektedir.

Sonuç olarak kasko yaptırırken, ek bir sözleşme ile anahtar ile araç çalınma durumlarını  poliçeye eklemeniz gerekmektedir. Aksi durumda kasko zararlarınızı gidermeyecektir.

www.hasartakibi.com